معاونت توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی : جواد جبارزاده           

 

درجه تحصیلی : لیسانس

 

رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات

 

سمت : مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی

 

تلفن تماس :    31937276-044

 

دورنگار :     32233770-044

 

شرح وظایف

 

1 - ساماندهی کلیه امور اداری و دفتری حوزه معاونت
 
2 - هماهنگی برنامه های روزانه ، جلسات ، ملاقات ها ، سفرها و بازدیدهای حوزه معاونت
 
3 - پاسخگویی به تلفن ها و مراجعان مربوط به حوزه معاونت
 

4 - انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق  

تنظیمات قالب