معاونت توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
جلسه هماهنگی طبقه بندی مشاغل ماده 32
جلسه هماهنگی طبقه بندی مشاغل ماده 32

جلسه هماهنگی طبقه بندی مشاغل ماده 32

ین جلسه در مورخ 1403/03/16 در سالن جلسات معاونت توسعه با حضور معاون محترم توسعه دانشگاه و کارشناسان محترم اداره کل تعاون کار و اموراجتماعی و دفتر مشاوره فنی بهترین

    تنظیمات قالب