English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢
-->

کلیپهای آموزشی اداره ارزشیابی کارکنان

   دانلود : پایش-ارزشیابی_کارکنان.rar           حجم فایل 32536 KB
   دانلود : موافقت_نامه_-ارزشیابی_کارکنان.rar           حجم فایل 28981 KB