English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢
-->

نام : فرهاد

نام خانوادگی : صفائی

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری مالی

سمت : حسابدار

شماره تماس :04431937194

شرح وظایف:

1-همکاری و کنترل در زمینه صدور و ثبت اسناد مالی 

2- همکاری و کنترل بر تهیه لیست ها با رییس امور مالی

3- همکاری و کنترل در زمینه وصول و ارسال به موقع در آمدها با رییس حسابداری

4 پیگیری در مورد انتقال به موقع کسور قابل انتقال و غیرقابل انتقال به خزانه 

5 تنظیم و نگهداری دفتر اعتبارات بر حسب برنامه و ریز مواد

6 تهیه و تنظیم گزارش ها و آمار های ماهیانه

7- رسیدگی دقیق به اسناد به منظور حصول اطمینان از انجام مراحل تشخیص ، تعهد و تسجیل و صحت مراحل سه گانه مزبور بر اساس قانون محاسباتن عمومی و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

  8 تشخیص سرفصل حسابها و صدور برگه های حسابداری بر اساس دستورالعمل های صادره

9- ارتقا دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی شغلی

10- ترویج فرهنگ رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان

  11- پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز 

12- رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحساب و اسناد و مدارک مربوط به لحاظ رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

13- انجام امور مربوط به تشخیص و سرفصل حساب و تهیهه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهیانه در موعد مقرر 

  14 انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود 


نام : جلال

نام خانوادگی : سلمان زاده

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

سمت : کارپرداز

شماره تماس : 04431937194

شرح وظایف:

 1-دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2-  رسیدگی به درخواستهای رسیده امضا های مجاز برگه ها و دستور خرید  آنها

3 - اطلاع از قیمت اجناس و خدمات در مراکز اصلی

  4-استعلام حداقل بها پیش از خرید و گزارش آن به سرپرست مربوطه

  5- کوشش در انتخاب بهترین نوع کالا  6- آشنایی با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

  7- آشنایی با قانون محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا و خدمات و تنظیم اسناد

   8- آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس خریداری شده و اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده بوده و با مناسب ترین قیمت تهیه شده است

  9- تحویل اجناس خریداری شده با انبار

  10- خودداری از خرید کالا از واسطه 

11- پس از اعلام عدم موجودی توسط انباردار اقدام به خرید نماید 

12- خودداری از خرید درخواست های که فاقد مشخصات کالا می باشند

  13 -  تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر فاکتور

14- تسویه حساب تنخواه گردان دریافتی در هر سال 

15- انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مافوق

نام : آیدین

نام خانوادگی :تاجوانچی

مدرک تحصیلی :فوق دیپلم

رشته تحصیلی : امداد و سوانح

سمت : کارپرداز

شماره تماس : 04431937194

شرح وظایف:

 1-دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2-  رسیدگی به درخواستهای رسیده امضا های مجاز برگه ها و دستور خرید  آنها

3 - اطلاع از قیمت اجناس و خدمات در مراکز اصلی 

4-استعلام حداقل بها پیش از خرید و گزارش آن به سرپرست مربوطه

  5- کوشش در انتخاب بهترین نوع کالا 

6- آشنایی با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه 

7- آشنایی با قانون محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا و خدمات و تنظیم اسناد  

8- آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس خریداری شده و اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده بوده و با مناسب ترین قیمت تهیه شده است

  9- تحویل اجناس خریداری شده با انبار

   10- خودداری از خرید کالا از واسطه 

11- پس از اعلام عدم موجودی توسط انباردار اقدام به خرید نماید

  12- خودداری از خرید درخواست های که فاقد مشخصات کالا می باشند

  13 -  تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر فاکتور

14- تسویه حساب تنخواه گردان دریافتی در هر سال

  15- انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مافوق

 

نام : یوسف

نام خانوادگی :انوری

مدرک تحصیلی :لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

سمت : تنظیم اسناد

شماره تماس : 04431937194

شرح وظایف:

1-تنظیم اسناد طبق فاکتورها و مدارک پیوستی

2- ثبت دارایی برای فاکتورها در سامانه مودیان مالیاتی

3-ثبت مبالغ ریالی فاکتور ها در سیستم تعهدی

4- کامل کردن اسناد اعم از امضای مسئولین فنی و مسئول واحد ها در اسناد

5- نوشتن درخواست خرید برای تمامی فاکتور های ارسالی از انبار مرکزی