English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠
-->

  نام:احمد 

  نام خانوادگی: وطني

 مدرك تحصيلي:ليسانس

 رشته تحصيلي :برق

 

سمت : مديرتوسعه و تامين منابع فيزيكي و نظارت بر طرح هاي عمراني

شرح وظايف:

گروه فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی یکی از زیر مجموعه های معاونت پشتیبانی دانشگاه بوده و از واحد های نظارت و امور پیمان تشکیل گردیده است . واحدهای نظارت گروه فنی عبارتند از :

1_ ناظرین ساختمان 2_ ناظرین تاسیسات برقی 3_ ناظرین تاسیسات مکانیکی واحد امور پیمان نیز در رابطه با برگزاری مناقصات و انتخاب مشاورین و پیمانکاران برای اجرای پروژه ها فعالیت می نماید .

اهم وظایف گروه فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی عبارتند از :

•  بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران و اعلام نظر به مقامات ذیصلاح به منظور اتخاذ تصمیم .

•  تهیه و تنظیم برنامه وطرحهایی در زمینه کاهش هزینه های ساختمانی و تاسیساتی

•  پیشنهاد خرید وسایل یدکی و تعمیرات و مصالح مورد نیاز

•  پیش بینی و پیشنهاد بودجه و پرسنل مورد نیاز در فعالیت های تعمیراتی و تاسیساتی دانشگاه و ساختمانهای احداثی

•  انجام و برگزاری مناقصات و عقد قراردادها

•  تعیین خط مشی ها تطبیق با قوانین ، راهنمایی و هدایت واحدها در امور تعمیرات و احداث

•  نظارت بر امور مربوط به تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات

نظارت بر احداث ساختمانهای بهداشتی ودرمانی و آموزشی و اداری دانشگاه

 

اداره تعمیرات و نگهداری

•  نگهداري واحدهاي مختلف از نظر ساختماني و تأسيساتي شامل اردوگاه فرهنگي،
مهمانسراي دانشگاه – خانه­هاي سازماني – مركز بهداشت استان.

•  نگهداري و تعمير سيستم­هاي الكتريكي و الكترونيكي.

•  حفظ ، نگهداري و تعميرات سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي و مكانيكي.

•  ارائه برنامه در خصوص نحوه استفاده بهينه از وسايل و لوازم الكتريكي و الكترونيكي در اختيار.

•  تهيه آمار و نياز واحدها.

•  نگهداري از سيستم­هاي مخابراتي و خطوط ارتباطي شبكه اينترنت.