English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
-->

 

اسماعیل محمدی

مسئول دبیرخانه مرکزی

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه ، ارسال مرسلات پستیو رسیدگی به شبکه دولت و شبکه وزارتی