English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
-->

نظر خواهی در مورد عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ایمیل (اختیاری: در صورت تمایل به دریافت پاسخ) :
شماره تماس (اختیاری: در صورت تمایل به دریافت پاسخ :
 مسئول یا حیطه پیام (گیرنده پیام) :
 عنوان : *
شرح نظر : *
کد تصویری : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*