English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

 

چشم انداز

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری برآن است که در راستای دستیابی به اهداف افق 1404 و سیاست های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران پیشرو و الگو در دستیابی به نظام اداری صحیح، توسعه گرا و نو اندیش باشد.

 رسالت

از جمله رسالت های مدیریت نوسازی وتحول اداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان آذربایجان غربی  می توان به    تامین وارائه خدمات ستادی- تخصصی در زمینه امور مرتبط با مهندسی سازمان ، مهندسی مشاغل و آموزش به واحدهای ستادی ،بیمارستانها، شبکه های بهداشت و درمان تابعه ، مرکز بهداشت و سایر واحد ها  با بکارگیری مناسب ترین رویکردها، الگوها، سیستمها، روشها و ابزارهای مدیریت و علوم اداری با عنایت به محوریت اداره نوسازی و تحول اداری، نعطاف پذیری، عدالت، اثربخشی، کارایی، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات در جهت حمایت از فعالیتهای سلامت، آموزش و پژوهش پزشکی اشاره کرد.

 

اهداف

 • ·        ترویج و ارتقاي مهارت و فرهنگ کار و تحول در دانشگاه
 • ·        ایجاد بستر مناسب براي رشد و اعتلاي اداري ، علمی و پژوهشی دانشگاه و تلاش براي کسب رتبه مطلوب درشاخص       رضایت مندي مراجعین در بین دانشگاه ها و سایر دستگاه هاي اجرایی
 • ·        پایش و ارتقاء نظام سلامت اداری
 • ·        ارتقاء شاخصهاي بهره وري و اصلاح و بهبود فرآیندهاي کاري
 • ·        بررسي، بازنگري و اصلاح ساختار و تشكيلات
 • ·        فراهم كردن بستر فرهنگي مناسب از طريق پيشنهاد و اقدام در جهت اجراي راهكارهاي علمي ومقبول
 • ·        تهيه، تنظيم و ارائه پروتكلهاي اجرايي، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغيه ها در خصوص امور مرتبط
 •      
 • ·        تهيه، تنظيم و مديريت بانك اطلاعات تخصصي مديريت
 • ·       

سیاست ها

 • ·        توانمندسازی مدیران و توسعه کمی و کیفی دانش مدیریتی مبتنی برنیاز
 • ·        اصلاح و منطقی سازی ساختار و تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف دانشگاه
 • ·        نظارت ، کنترل و بررسی در امر انتصابات ، ارتقاء ، اعمال مدرک تحصیلی و تنزل گروه شاغلین
 • ·        ایجاد انگیزش ، انتخاب کارکنان مناسب، تعیین مسیر ارتقای کارکنان تخصیص وظایف مورد نظر به مشاغل
 • ·        تسهیل شیوه ارائه خدمات  تکریم ارباب رجوع جهت افزایش میزان رضایتمندی مشتریان
 • ·        تقویت نظام جامع مدیریت عملکرد سازمان در حوزه شاخصهای عمومی
 • ·        ارائه الگو استفاده بهینه از منابع در راستای ارتقای بهره وری
 • ·        استقرار نظام پیشنهادات و فراهم کردن بستر مناسب فرهنگی در جهت اجرای راهکارهای علمی و مورد قبول
 • ·        ارتقای نظام سلامت اداری و تقویت قانونگرایی کارکنان
 • ·        توسعه نظام اداری الکترونیک به منظور تسهیل در ارائه خدمات مطلوب