English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢
-->

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

   دانلود : آئین_نامه_مالی_دانشگاه.pdf           حجم فایل 295 KB