English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٧ آذر ١٤٠٢
-->

فرآیندها

   دانلود : فرآیند_برگزاری_آزمون_استخدامی-1.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : تبدیل_وضعیت_از_آزمایشی_به_رسمی_قطعی.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : تبدیل_وضعیت__از_پیمانی_به_رسمی_آزمایشی.pdf           حجم فایل 82 KB