English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢
-->

فرآیندها

   دانلود : فرآیند_برقراری_حقوق_وظیفه_و_وراث.pdf           حجم فایل 37 KB
   دانلود : فرآیند_بازنشستگی.pdf           حجم فایل 37 KB
   دانلود : فرآیند_بازنشستگی_پیش_از_موعد_عادی.pdf           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرآیند_اصلاحیه_برقراری_حقوق_بازنشستگی.pdf           حجم فایل 36 KB
   دانلود : صدور_حکم_ابلاغ_بازنشستگی.pdf           حجم فایل 62 KB