English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

 

 

   دانلود : فلوچارت_اصلاح_فرآیند.pdf           حجم فایل 82 KB
   دانلود : اصلاح_فرآیندها.pdf           حجم فایل 4550 KB
   دانلود : دستورالعمل_اصلاح_فرآیند1396.pdf           حجم فایل 782 KB
   دانلود : آیین_نامه_اصلاح_فرآیندها_سازمان_مدیریت.pdf           حجم فایل 2146 KB
   دانلود : احصا،_مستندسازی_و_اصلاح_فرآیندهای_کلیدی.pdf           حجم فایل 441 KB