English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

بخش نامه های مربوط به انتقالات

   دانلود : بخش_نامه_مربوط_به_انتقال_بهورزان.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : جابجایی_کارکنان__بین_سازمانها.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : نامه_مربوط_به_ماموریت__به_کشور_عراق.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : ماموریتهای_ورزشی.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : چارچوب__نقل_و_انتقالات.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : بخشنامه_مربوط_به_نظام_پرستاری.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : بخشنامه_مربوط_به_حج_تمتع.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : بخشنامه_مربوط_به_اعزام__حج_و_زیارت.pdf           حجم فایل 74 KB