English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
-->

 

عباس محمدی

رئیس اداره تدارکات

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به تدارکات ، خرید کلیه اقلام ، انجام امور مربوط به استعلام