English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ فروردين ١٤٠٢
-->

 

1. بروز رسانی سرور های مختلف

2. تهیه بروز آمار و اطلاعات

3. پشتیبانی سخت افزاری

4. پشتیبانی نرم افزاری

5. تهیه داده های پشتیبان از سرور های مختلف تحت نظر معاونت