English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢
-->

فلوچارت نحوه ارزشیابی

 

 

 

   دانلود : دستورالعمل_ارزیابی__1401.pdf           حجم فایل 1548 KB
   دانلود : دستورالعمل_1402.pdf           حجم فایل 365 KB