English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٤٠٢
-->

فایل های مورد نیاز

   دانلود : گزارش_وصولي.xlsx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : كاركرد_واحدها.xlsx           حجم فایل 42 KB
   دانلود : برآورد_بار_مالی_برای_انجام_فعالیت_ها_-_....xls           حجم فایل 2224 KB
   دانلود : اطلاعات_آماری.xlsx           حجم فایل 91 KB