English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢
-->فرم نظر سنجی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

توجه: لطفاً در هنگام تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید:
  • ورود اطلاعات برای موراد * دار الزامی می باشد.
  • این پرسشنامه مربوط به سنجش میزان رضایتمندی شما از عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه میباشد.خواهشمند است با پاسخگویی ارزشمند خود ما را در جهت شناخت بیشتر از فرایندهای جاری دانشگاه و امکان بازبینی ، تغییر رفتار یا استراتژی یاری فرمایید.
جنسیت : مرد          زن         
نوع رابطه استخدامی : رسمی          پیمانی          قراردادی          طرحی ، ضریب کا         سایر
نام معاونت یا حوزه محل خدمت : : *
نام واحد مربوطه
:

محورها

محور مدیریت و رهبری:

1ـ با ماموریت ، چشم انداز و اهداف سازمانی آشنا هستم . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
2ـ مدیریت با کارکنان منصفانه و عادلانه رفتار می نماید . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
3ـ مدیریت و کارکنان در تدوین برنامه های کاری با هم مشارکت دارند . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
4ـ مدیریت در انجام وظایف به کارکنان اختیار و آزادی عمل می دهد. : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
5ـ مدیریت در بهبود عملکرد کارکنان نقش دارد . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
6ـ رفتار مدیریت با کارکنان محترمانه است . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
7ـ امکان ارتباط مستقیم با مدیریت ( بصورت حضوری ) وجود دارد. : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی

محور ارائه خدمات رفاهی و پرسنلی :

8ـ محیط فیزیکی ـ روانی مناسب جهت فعالیت کارکنان وجود دارد. : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
9ـ از برنامه های آموزشی کارکنان رضایت دارم . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
10ـ از نحوه ارزشیابی کارکنان رضایت دارم. : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
11ـ انتصابات در سازمان مطابق با ضوابط ابلاغی صورت می گیرد. : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
12ـ در دانشگاه ارتقاء رتبه ، طبقه و ... به موقع انجام میشود . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
13ـ در اجرای مقررات و توزیع تسهیلات بین کارکنان عادلانه رفتار می شود . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
14ـ از نحوه انجام فرایند مربوط به امور رفاهی( بیمه تکمیلی /نقلیه /اخذ وام/ امکانات ورزشی / مهمانسرا/ مهدکودک و ....) رضایت دارم. : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
15ـ مطالبات کارکنان به موقع و در موعد مقرر پرداخت می شود . : ضعیف          متوسط          قابل قبول          خوب          عالی
ضمن سپاسگزاری از وقتی که برای تکمیل فرم نظر سنجی صرف نمودید،در صورتیکه پیشنهاد یا دیدگاه خاصی در جهت افزایش میزان رضایت و بهبود فرایندهای جاری دارید بیان فرمایید :