English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ آذر ١٤٠٢
-->

آدرس سامانه پایش برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه


رابطین اجرای برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه  ( HOP )

معاونت درمان

ماه یار بابازاده

معاونت بهداشت

دکتر پریسا صدیق راد

معاونت غذا و دارو

فرزانه رحمان پور

معاونت توسعه مدیرت و منابع(مسئول پایش)

حامد ملکی(رابط وزارتی)

معاونت آموزشی

مینا آقایی پر

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فرزانه جلیل زاده

معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر فاضل نصوحی پور

مدیریت بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

سمیه عبدالهی موحد

مدیریت حراست

محمدرضا نجف زاده

مدیریت گزینش

حدیثه کارگر نژاد

مدیریت روابط عمومی

امید پورمند

مدیریت امور اجتمایی

رقیه ابراهیمی

مدیریت پرستاری

حسن آهنگری

مدیریت امور حقوقی

نادر محمدی

مدیریت امور بین الملل

دکتر آرزو عاصمی

مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

حامد تنها حامد کریمی

دانشکده مامایی

دکتر سمیرا برجسته

 

   دانلود : HOPراهنمای_استفاده_از_سامانه.pdf           حجم فایل 316 KB