معاونت توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام : مهدی 

نام خانوادگی : کاظمی

مدرک تحصیلی :  لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری

سمت : سرپرست مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

شماره تماس : 04431937193 / 04432224059

شرح وظایف:

نظارت بر کلیه  امور ات پشتیبانی و رفاهی دانشگاه و برنامه ریزی جهت اجرای  دستورالعمل های  مرتبط ، تهیه و تجهیز کلیه امکانات مورد نیاز واحدهای تابعه ، نظارت بر ادارات تدارکات ،حسابداری،دبیرخانه،نظارت برخدمات عمومی،رفاهی و تربیت بدنی، مناقصات و مزایدات ، تعمیر و نگهداری ، نماینده معاون توسعه در کمیسیون مناقصات ، برگزاری و شرکت در کمیسیون مناقصات ، مزایدات و استعلام ، نظارت بر عملکرد پیمانکاران ، پایش نیروهای خدمتگذار در واحدهای تابعه استانی

تنظیمات قالب