English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦

 

عباس محمدی

رئیس اداره تدارکات

معرفی : رسیدگی بر انجام کلیه امور مربوط به تدارکات ، خرید کلیه اقلام ، انجام امور مربوط به استعلام